Agency

Измамната реклама е проблем на всички нас.

Днешният “пейзаж” е несъвършено конкурентен, изстисквайки малките агенции до предела на техните ресурси, ако не и изваждайки ги от играта напълно. Неефикастностите на пазара са нормални и очаквани, но също създаващи възможности. В глобалната дигитална рекламна индустрия, тези “неефикастности” са приети като норма: брандовете не получават рекламните услуги, за които плащат, а публиката бива заливана от реклами, които не иска да вижда. И всички приемат това за нормален начин на функциониране.
През 2017, измамната реклама струва на брандовете около $16.5 млрд. Близо 9% от статичната и 22% от видео рекламата спадат към категория “съмнителна” или “измама”.
Всяка индустрия и пазар имат своите несъвършенства. Но в рекламната индустрия, измамната реклама е повече от “неефикастност”, тя прояжда правилата и културата изградена в областта като изтрива доверието в самата индустрия. Такъв тип “лоша реклама” е толкова разпространен, че за съжаление се приема като неизбежна част от “дигиталната ера”. Резултатът е, че живеем с недостатък, който трябва да изкореним, вместо да игнорираме.
Големите играчи не трябва да бъдат единствените обвинявани за този тип несъвършенство на дигиталния рекламен пазар, но те трябва да заемат категорична позиция във войната срещу измамната реклама. Още повече, че нито Facebook, нито Google осигуряват достатъчно прозрачност, нужна за надеждно решение на проблема.

Дигиталната реклама: Перфектното приложение за блокчейн

Блокчейн технологията прикова световното внимание, главно поради приложението си на финансовите пазари.
Но ние се намираме едва в ранните етапи на нещо, което обещава масова трансформация на общото възприятие за движение, съхранение, защита и използване на данните. Те са тясно свързани с дигиталната реклама, с нейните проблеми и с решенията им.
Как би се отразило положително приложението на блокчейн в дигиталната реклама? В основата на функционирането на блокчейн е система от икономически стимули, позната като “консенсусен механизъм”. “Консенсус” е съгласието между равнопоставените членове в условията на нецентрализирана(децентрализирана) мрежа (P2P), че определена транзакция се случва; стимулите са нещата, които държат членовете мотивирани да поддържат системата неприкосновена и децентрализирана.

Нека да си представим следния сценарий: Голяма компания за онлайн игри иска да старетира кампания във Великобритания, насочена към мъже между 18 и 28г. Компанията търси статична онлайн реклама.
В днешните условия, няма начин да разберете дали рекламното пространство, за което сте платили е видяно от реални потребители или ботове в интернет. Независимо от избраните метрики – импресии, конверсии и др. – рекламният ви посредник няма инструмент да гарантира истинността на генерирания трафик.
Затова е нужно обновяване на сегашната система – възможност за гаранция, че възложителят на рекламата получава резултатите, за които плаща. Ето как рекламният посредник може да работи в условията на дигитална блокчейн реклама. Рекламният агент настройва “умен договор”, включващ всички изисквания и условия на клента си – метрики, “anti-fraud” опции и др. Страните уговарят параметрите на определените таргет групи и стартират кампанията. Така рекламата ще достига единствено до потребителите, отговарящи на всички заложени в “умния договор” условия, като ще бъдат елиминирани нереалните импресии и кликове, а реалните резултати ще отговарят на показателите за генериран трафик.
Реалността е, че никой не може да гарантира 100% чист от нереални потребители трафик, но в задаващото се състезание между доставчици на “анти-измамни” решения, шансовете “измамната реклама” да бъде доведена до предела на изчезване се увеличават многократно пред условията на сегашната централизирана и движена от няколко големи играчи среда.

Блокчейн технологията би имала революционен ефект с приложението си в дигиталната реклама. Бъдещето на дигиталната реклама ще бъде движено от интегрирането на все повече блокчейн решения, които ще имат за цел решаването на дългогодишният проблем с измамите в сектора.